Företagspolicyer

Företagspolicyer

Etik

TransPerfects medarbetare förstår att det är deras skyldighet att bedriva verksamheten inom riktlinjerna för alla tillämpliga lagar och förordningar som styr det land där de är verksamma. Men vi förstår också att gällande lagar inte räcker för att reglera alla olika beteenden. Vidare inser vi också, som en global samhällsmedborgare, att lagar och förordningar varierar internationellt, område för område. TransPerfect har därför antagit sin egen kod för etiskt affärsuppförande, som gäller över hela världen. 

Mångfald

Man skulle kunna tro att eftersom TransPerfects verksamhet är av global natur är vi ett mångsidigt företag. Detta är visserligen sant, men vi slutar inte där. Ett åtagande för mångfald är ett av TransPerfects tio kärnvärden.

Många företag talar om mångfald. TransPerfect lever och andas mångfald i varje funktionellt område och på varje ledningsnivå. Vi är övertygade om att den bästa arbetsmiljön är ett resultat av samarbete mellan medarbetare som har en rik mångfald av kulturella bakgrunder, och på så sätt ökar produktiviteten.

Om det är viktigt för dig att arbeta i en jämställd miljö, som omfattar talangfulla individer från alla samhällsskikt och från alla hörn av världen, är kanske TransPerfect något för dig.

För mer information om våra arbetsmetoder ska du kontakta vår verkställande sponsor för jämställdhet, mångfald och etik och vår COO, Roy Trujillo, på +1 212 689 5555 eller diversity@transperfect.com

Modernt slaveri

TransPerfect vet att miljontals personer blir offer för modernt slaveri i ett stort branschutbud världen över.

TransPerfects nolltolerans mot alla former av modernt slaveri både inom företaget och i vår leverantörskedja baseras på företagets uttalande om modernt slaveri. Detta uttalande erbjuder en översikt av TransPerfect och dess leveranskedjor, policyer och praxis som har som mål att bekämpa modernt slaveri, relaterade utbildningsinitiativ och nyckelresultatindikatorer för det senaste räkenskapsåret.

TransPerfect's Modern Slavery Statement

Lika möjligheter

TransPerfect har åtagit sig principen att skapa lika möjligheter och behandla alla medarbetare likvärdigt, oavsett ras, färg, religion, nationellt ursprung, ålder, kön, sexuell läggning, civilstånd, medborgarskap, funktionsnedsättning eller annan skyddad status. TransPerfect har därför en global policy där medarbetare med samma typ av jobb ska ersättas på lika sätt, oberoende av kön (eller någon annan egenskap som anges ovan).

I enlighet med fransk lagstiftning, som har som mål att minska löneklyftan mellan kvinnor och män, har TransPerfect skyldighet att publicera sitt jämställdhetsindex om jämställdhet på arbetsplatsen.

Our score of 89 out of 100 points reflects our continuing commitment to ensure professional equality at all levels of business.

 

 
Stänga-knapp

Företagsgrupp


 
Stänga-knapp

Välj språk


Nord- och Sydamerika Europa Afrika och Mellanöstern Asien och Stillahavsområdet