Biovetenskap: Vi vet hur

Det var spännande att expandera globalt inom den biovetenskapliga sektorn innan hela globaliseringen var gjord.

I över 20 år har TransPerfect gett stöd åt den globala utvecklingen och marknadsföring av läkemedel, behandlingar och andra produkter som har designats för att förbättra och rädda liv. Våra omfattande lösningar inkluderar en komplett uppsättning av klinisk e-teknik, inklusive eTMF och säkerhetsrapporteringsteknik som hjälper våra kunder gå mot en papperslös miljö. Och som världens största privatägda leverantör av språklösningar finns det ingen annan klinisk utvecklingspartner som är bättre utrustad med att stödja dina globala program, registreringsansökningar och produktmarknadsföringsinsatser.

Kliniska dokumentlösningar
 
Läkemedels-
övervakning
 
E-lösningar för klinisk
teknik
 
Språklig validering
av bedömningar av kliniska resultat
 
Tolkning
 
Produktlicensiering och strategiskt partnerskap
 
E-learning och utbildning
Översikt av TransPerfects biovetenskapliga lösningar
Våra lösningar sträcker sig från översättningar till andra språktjänster, kliniska e-lösningar, callcentersupport och produktlanseringssupport. Kontakta TransPerfects biovetenskapliga team oavsett om du lanserar en ny produkt i 20 länder, behöver flerspråkig personal med onkologiexpertis, behöver callcentersupport eller läkemedelsövervakning för en nylanserade produkt eller om du behöver göra virtuella globala kliniska prövningar. Vi vet hur.
 
Marknadsföring/
kommersialisering
 
Fler
tjänster

 

 

Globala biovetenskapliga lösningar

Kliniska dokumentlösningar

TransPerfect erbjuder en rad olika lösningar för att förenkla skapande, hantering, översättning och förvaring av klinisk dokumentation.

Översättning av klinisk dokumentation

TransPerfect var den första stora språkleverantören som kunde erbjuda en komplett ISO 9001- och ISO 17100-certifiering. Vi är betrodda av fler biovetenskapliga organisationer än något annat företag. Vi har en relation som föredragen leverantör med:

 • 10 av de globala läkemedelsföretagen på topp 10-listan
 • 8 av kontraktsforskningsorganisationerna på topp 10-listan
 • 6 av de biotekniska företagen på topp 10-listan

De här företagen väljer TransPerfect för vårt obestridda engagemang för kvalitet, vår förståelse för de behov och utmaningar som finns i samband med utvecklingsprocesser och inom biovetenskapsbranschen som helhet, men även för vår stora globala närvaro och vårt nätverk av hängivna kundtjänstmedarbetare.

Skanning, kodning och papperslösa testmiljöer

TransPerfect är så mycket mer än enbart ett översättningsföretag. Vi är en partner som levererar en enhetslösning som stödjer alla aspekter av utvecklings- och lanseringslivscyklar för läkemedel, behandlingar och medicintekniska produkter. Nu när trenden är att röra sig mot en papperslös miljö gör du ett bra val om du väljer TransPerfect. Vi har team som skannar, fixar bilder och specialister inom klinisk dokumentation som enkelt kan förvandla dina klottriga pappersuppgifter till rena, organiserade och säkra digitala filer som hostas i vår 21 CFR Part 11-godkända server. Kliniska e-lösningar, Trial Interactive.

Säkra onlinebaserade dokumentarkiv

Trial Interactive är TransPerfects webbaserade plattformslösning som uppfyller kraven i 21 CFR Part 11. Genom att erbjuda det här säkra arkivet kan alla typer av filer lagras online. Det innebär att du med enkelhet kan få åtkomst till, spåra och granska dem oavsett var i världen du befinner dig.

 

Dokumentarkiv

För mer information om Trial Interactive,
besök vår webbplats.
www.trialinteractive.com.

 

 

E-lösningar för klinisk teknik

TransPerfect är stolt över att kunna erbjuda Trial Interactive, vår webbaserade lösning som följer 21 CFR Part 11. Kliniska e-lösningar, Den tillåter biovetenskapsorganisationer att effektivisera utförande och kommersialisering av globala kliniska prövningar och marknadsföringsprogram för eftermarknaden i en kontrollerad papperslös miljö som samtidigt förbättrar öppenheten.

 

Läs om vår senaste fallstudie:

TI + WorldWide Clinical Trials

Trial Interactive-lösningar inkluderar:

För att få mer information om Trial Interactive, besök vår webbplats HÄR eller kontakta en av våra biovetenskapliga experter HÄR.

 

Läkemedelsövervakning och säkerhetsrapportering

Det finns två saker som är viktiga när man hanterar journaler med läkemedelsövervakning och säkerhetsrapportering: snabbhet och korrekthet.

TransPerfects säkerhetslösning erbjuder dig möjligheten till:

 • att snabbt ta emot/hantera journaler och kommunicera potentiella säkerhetsproblem eller resultat till tillsynsmyndigheter genom TransPerfects 21 CFR Part 11-godkända säkerhetsrapporteringsplattform, Trial Interactive, vilket även kan göras via vårt globala callcenter som kan hantera över 170 olika språk
   
 • snabb och säker hämtning, spårning och delning av säkerhetsdata från undersökningsplatser med Safety Notification Letters med en komplett verifieringskedja av aktiviteterna
   
 • möjligheten att översätta SAE- och SUSAR-dokument från undersökningsplatsens eller marknadens moderspråk, bland annat förfrågningar som ska behandlas snabbt och handskrivna förfrågningar.
läkemedelsövervakning

För mer information om våra säkerhetslösningar, kontakta TransPerfects specialister inom läkemedelsövervakning HÄR.

 

Språklig validering av bedömningar av kliniska resultat (COA)

TransPerfects språkliga valideringsgrupp specialiserar sig på översättningar och språkliga valideringar av kliniska resultat inom en rad olika behandlingsområden. Våra biovetenskapslösningar är utformade med globala kliniska prövningar i åtanke, så att du kan möta dina tidsfrister, förkorta tid-till-marknad och minska riskerna. TransPerfect översätter årligen över 300 bedömningar av kliniska resultat och vi har kompetensen som krävs för att se till att dina instrument når kulturell och begreppsmässigt ekvivalens på alla språk, och att du kommer att följa alla gällande myndighetskrav. Dina bedömningar av kliniska resultat kan förvaras i COA-biblioteket för enkel hämtning och/eller rapportering av relevanta företagsintressenter och viktiga leverantörer.

 • Översättning och validering av bedömningar av kliniska resultat
 • Support för licensiering och upphovsrätt
 • Utvärdering av översättbarhet
 • Integration och ekvivalenstestning av elektroniska bedömningar av kliniska resultat (eCOA)
 • Formatering av studiemapp
 • COA-bibliotek och dokumenthantering

 

Biovetenskaplig tolkning

TransPerfect har ett globalt nätverk av tolkar som tolkar till över 170 språk. Var och en av dem är språkmässigt kvalificerad och tilldelas uppdrag efter ämnesområdeskunskaper.

 

Konsekutiv tolkning och tolktjänster på plats

För mindre möten eller vid internationella resor

Simultantolkning och konferenstolkning

För utredningsmöten och andra stora möten

Telefontolkning

För kundsupport och fjärrkommunikationer

Få ett kostnadsförslag

 

Multinationell produktlansering

Inom den biovetenskapliga industrin är det alltid en utmaning att lansera en ny produkt. Processen blir ännu mer komplicerad om det rör sig om en global lansering eftersom de regionala nyanseringarna kan innebära skillnader mellan en framgångsrik eller misslyckad lansering.

TransPerfect har hjälpt biovetenskapliga företag med globala, regionala och landspecifika produktlanseringar i över 20 år. TransPerfect erbjuder flera olika tjänster och lösningar som anpassas för att möta varje varumärkes behov, och vi har hjälpt världens ledande läkemedelsföretag, biotekniska och medicintekniska företag att framgångsrikt lansera produkter i hela världen.

Våra erbjudanden inkluderar:

 • fokusgrupper och djupintervjuer för vart och ett av lanseringsländerna för att strategiskt anpassa ditt budskap för rätt målgrupp.
 • kulturella konsultationer för att se till att patienter och läkare uppfattar rätt budskap på rätt språk
 • utveckling och lokalisering av e-learningmoduler för ditt försäljningsteam och/eller för läkare i varje enskild region
 • webbplatslokalisering och hosting för att stödja ditt varumärke på över 170 språk
 • översättning av varumärkesinrikat marknadsföringsmaterial, såsom patientmaterial, videor och mycket mer
 • ett globalt callcenter för att erbjuda medicinsk informationssupport och samla in information om läkemedelsövervakning och säkerhet i enlighet med de regulatoriska kraven runt om i världen.

 

Marknadsföring och kommersialisering

TransPerfects kreativa servicegrupp arbetar i direkt samarbete med ditt marknadsföringsteam och dina reklambyråer för att hjälpa dig att producera en helhetsstrategi för att stödja marknadsföringen och kommersialiseringen av dina produkter. Vår byråliknade strategi innebär att mångkulturella kampanjer och kreativa material alltid är lika välproducerade och effektiva som källspråkets ursprungstext som du arbetat så hårt för att ta fram.

 • Byråliknande
  strategi
 • Mångkulturella konsultationer
 • Produkt-
  webbplatser
 • Tekniska manualer
 • Reklam
 • Marknadsföringsmaterial
 • Fokusgrupper
 • Intervjuer
 

För att komma i kontakt med TransPerfects biovetenskapliga
kreativa servicegrupp, kontakta oss
HÄR.

 

E-learning och utbildning

Forskare och webbplatspersonal använder sig ofta av e-learningutbildningar och distansutbildningar för att se till att medarbetarna följer rätt standarder och policyer och använder rätt metoder. Vid multinationella prövningar måste de här materialen vara på kurstagarens modersmål för att garantera maximal effekt och bibehållande av informationen. TransPerfect har en hängiven utbildnings- och e-learninggrupp som gör dig till sin partner för att garantera dig en globalt utspridd arbetsstyrka som lever upp till dina standarder, med tjänster som inkluderar:

 • Skapande av utbildningar och kurser
 • Kulturell rådgivning
 • Översättning och lokalisering
 • Berättarröster och textning
 • Leverans och efterlevnad

För mer information om vår e-learninggrupp, kontakta oss HÄR.


<< HIDE
 

Please enter your information below to instantly watch this recorded webinar.