Hårdvaror, programvaror, teknik

Hårdvaror, programvaror, teknik

Be EverywhereTM

I teknikens värld, inklusive företag som tillverkar maskin- och programvaror, kännetecknas ekosystemet av produkter, lösningar och andra tekniska innovationer som driver världen framåt av snabbt förändringsbara marknadsförhållanden och stora tillväxtmöjligheter på internationella marknader. TransPerfect erbjuder en rad olika lösningar för produktutveckling, lansering och för att ge support åt de här organisationerna. Vi ser till att du når dina kunder med relevant innehåll på deras eget föredragna språk och vi kan hjälpa dig med allt från produktmanualer och förpackningar till webbplatser, stödmaterial och live kundsupport.

Innehållsutveckling

Med TransPerfects hjälp kan innehållsutvecklare få tillgång till ett brett utbud av resurser för att optimera innehållet, både på originalspråket och när det har översatts till målspråken.

Vår ABREVE-lösning hjälper skribenten att skapa tekniska dokument som är koncisa, enhetliga och enkla att förstå. Och om du skapar XML-innehåll kan vår Vasont-avdelning erbjuda en komplett XML-konsulttjänst för att se till att du använder de bästa arbetsmetoderna och de tekniker som bäst passar dina behov.

Innehållshantering

TransPerfect erbjuder många kraftfulla innehållshanteringsplattformar för att hjälpa till att hantera innehåll på flera olika kanaler.

Vår GlobalLink-lösning förenklar arbetsflödet för översättningar och granskning av innehåll. Astoria och Vasont omfattar innehållshanteringssystem som är anpassade för att bäst möta dina organisatoriska behov av att producera stora textmängder med många olika syften och kan bland annat skapas i XML- och DITA-format.

Översättning

TransPerfect är den ledande leverantören av dokumentöversättningstjänster för varumärkesinriktat och tekniskt krävande innehåll. Vi har mottagit kvalitetscertifieringarna ISO 9001 och ISO 17100 och skapat ett branschledande ämnesspecifikt certifieringsprogram för att testa våra språkspecialister. Materialet omfattar:

 • Manualer/användarguider
 • Tekniska dokument
 • Onlinesupport
 • Förpackningar
 • Webbplatser och marknadsföringsmaterial
 • Slutanvändaravtal och -villkor
 • Patent och lagliga dokument
 • Utbildnings- och e-learningmaterial

Att översätta den här typen av material kräver en viss språklig skicklighet och teknisk expertis för att kunna fånga essensen i texten och effektivt förmedla dess innehåll. TransPerfect skapade världens första ämnesspecifika språkbedömningsprogram, TransPerfect Linguistic Certification (TLC) för att se till att enbart de mest kvalificerade språkexperterna godkänns för att hantera tekniskt utmanande material.

Programvaru-
lokalisering

Lokalisering av programvaror är en tekniskt utmanande process som sträcker sig betydligt längre än en enkel översättning. Texten utvidgar sig normalt när den översätts från ett språk till ett annat (även om den ibland blir kortare) och dessa förändringar kan orsaka problem för program som har särskilda teckenbegränsningar, begränsningar för total stränglängd eller begränsat skärmutrymme. TransPerfect erbjuder en komplett lösning för lokalisering av programvara som bland annat täcker många av dessa icke-språkliga utmaningar och ser till att dina lanseringsscheman kan fortsätta att följas. Vår tjänst omfattar:

 • Preflight/lokaliseringsförberedelse
 • Externalisering av strängar
 • Fältnamns- och etikettbedömningar
 • Översättning av strängar, Prompt-meddelanden och texter
 • Granskning av layouten
 • Språktester i det använda språket

Testning

TransPerfect har möjlighet att utföra rigorösa tester, virtuellt eller i våra testlaboratorier och kan agera som en komplett kvalitetssäkringspartner för dina programvaror, för att minska fel som påverkar användningen. TransPerfect erbjuder fullt funktionella tester för både originalprogramvaror och lokaliserade programvaror, för att upptäcka funktionsfel i både fristående och inbyggda programvaror samt hanterar lokaliseringsrelaterade frågor som rör saker som:

 • Textutvidgning/trunkering
 • Externalisering av strängar
 • Felaktiga översättningar eller felplaceringar
 • Teckenkodning/teckensnittsproblem
 • Ej översatta kompletta strängar

För att få mer information om vår testnings- och kvalitetssäkringstjänst, klicka HÄR.

Kundstöd

Kunderna är mycket medvetna om ett företag har investerat i deras marknad eller inte. Internationellt inriktade organisationer som tillhandahåller omfattande kundsupportkanaler kan vara säkra på att de ger konsumenterna vad de behöver. TransPerfect erbjuder en äkta kundsupportlösning i flera kanaler som omfattar:

Over-the-Phone Interpretation
24 / 7 / 365 interpretation services in over 170 languages

E-postöversättning
automatiserad maskinöversättningstjänst på begäran för att översätta kundernas e-postmeddelanden och kommunikationer.

Chattöversättning
insticksprogram för realtidsöversättning i interaktiva chattar

Översättning av innehåll för sociala medier
Övervaknings- och översättningstjänster som garanterar att kundernas frågor och funderingar behandlas i tid och på ett effektivt sätt på alla marknader.

Erfarenhet

 • Apple
 • Thales
 • 3D Systems
 • Microsoft
 • SAP
 • Deltek
 • Adobe
 • Hyland Software
 • Google
 • Silverpop
 • PGI
 • SAS
 • Blackberry
 • Texas Instruments
 • Citrix
 • Emerson
 • Acxiom
 • Aptean
 • Red Hat
 • Gogo Inflight Internet
 • Cisco
 
Stänga-knapp

Företagsgrupp


 
Stänga-knapp

Välj språk


Nord- och Sydamerika Europa Afrika och Mellanöstern Asien och Stillahavsområdet