Språk- och kulturutbildning

Språk- och kulturutbildning

LÄR DIG MEDAN DU ÄR I FARTEN

Bläddra ner för att lära dig mer

 

Om oss

På TransPerfects språk- och kulturutbildning tror vi att det enda sättet att distribuera högkvalitativa lösningar är att utöka vårt engagemang för excellens inom alla områden i vår verksamhet. Vi anlitar bara de personer som delar våra värderingar när det gäller att ge högsta nivå av kundtjänst och vår vilja att ständigt stödja institutioner och företag med både entusiasm och skicklighet. Vårt mål att tillhandahålla de mest effektiva språktjänsterna och tvärkulturella tjänsterna definierar vår verksamhet och vår strategi för tillväxt på ett raskt och kostnadseffektivt sätt.

Vår filosofi

Med TransPerfects strategi kan deltagarna inte bara förbättra sina språkkunskaper, utan även förstå och reagera på underförstådda meddelanden. Dessutom hjälper vi deltagarna att anpassa tal och skrift till sin publik genom att få goda kunskaper om deras ”affärsspråk” och förväntade färdigheter. Att nå bortom komplexiteten med främmande språk är nyckeln när det gäller att nå mål och bli mer proaktiv i affärssituationer. Baserat på behovsanalysen, kompetensbedömningen och kundens mål kan vi lägga tonvikt på ett eller flera av följande element under våra kurser.

VÅRT ERBJUDANDE

TransPerfects språk- och kulturutbildning erbjuder utbildning för företag och organisationer samt bedömningslösningar. Vi utvecklar individuella kurser och gruppkurser som ges i olika format. Vald inlärningsmetod bygger på principen om blandad inlärning, genom att tillhandahålla undervisning ansikte mot ansikte samt onlineundervisning och support. Vi tror att en kombination av inlärningsinslag kommer att vara dynamisk, livfull, modern, givande och därmed väldigt motiverande för våra elever.  Vi tror starkt att varje deltagare styr sin egen inlärnings- och utvecklingsprocess.

DIN bransch

Våra program är utformade för yrkesverksamma som behöver utveckla sin språk- och kommunikationsförmåga på olika språk. TransPerfects språkutbildningsprogram kan tillgodose behoven hos alla inom ett företag som förväntas kommunicera med kunder eller andra medarbetare på ett framgångsrikt sätt, oavsett språk. Vi tar hänsyn till de faktiska utbildningsbehoven i varje fall, och vi utvecklar lösningar som uppfyller språkspecifika krav och terminologi i de flesta branscher genom skräddarsydda ordlistor infogade i språkprogrammet. Vi anpassar även våra läroplaner i enlighet med detta för att säkerställa maximal avkastning för våra kunder. Deltagare omfattar chefer och anställda med olika roller från många olika branscher, inklusive:

Bransch

Juridik

Biovetenskap

Hotellbranschen

Reklam/marknadsföring

Detaljhandel och e-handel

Bank- och finansbranschen

Vår blandade lösning stöds av följande pedagogiska verktyg.

Vårt förhållningssätt är inriktat på att integrera elevernas inlärningsstilar och kulturella preferenser medan de lär sig. Den komparativa interkulturella tekniken är en förutsättning för studentens inlärningsmotivation.

PRIVAT UTBILDNING JÄMFÖRT MED GRUPPUTBILDNING

Ett skräddarsytt privat utbildningsprogram har den fördelen att utbildningen kan anpassas till dina personliga inlärningsmål. Du har lärarens fulla uppmärksamhet och lektionerna är organiserade så att de passar ditt schema. Lektionsschemat förblir även flexibelt. Utbildningspass med en eller flera kollegor erbjuder å andra sidan fördelen att du kan träna med andra studenter i en realistisk miljö. Grupputbildning kan även vara intressant ur kostnadssynpunkt. Dessutom kan vi erbjuda kurser genom virtuella klasser. Det kan vara till stor nytta när du helt enkelt inte vet i förväg när du har tid för en lektion.

VIRTUELL UTBILDNING

Plats, oregelbundna scheman och moderna arbeten gör ibland att personliga kurser inte är lämpliga för språkutbildning. Detta är anledningen till att vi erbjuder virtuella kurser, i individuella format eller gruppformat, där våra lärare träffas online med eleverna för att ge dem utbildning på hög nivå. Våra virtuella kurser erbjuds online på en plattform som är tillgänglig från vilken plats som helst och är enhetsoberoende (tillgänglig för alla operativsystem och mobila plattformsmiljöer – MacOS, Windows, iOS och Android) och enkel att använda. Kurser kan spelas in och göras tillgängliga för alla deltagare för granskning, även för dem som kanske inte kunde delta i realtid. Virtuella kurser kompletteras med onlineövningar, studiematerial och utbildningsvideor som publiceras på samma plattform.

PLANERING OCH PLATS

Utbildningen kan organiseras var du än vill. Ditt schema avgör vilken form utbildningen tar – en gång i veckan under två timmar, hela dagen under två hela veckor, det är helt upp till dig. Det är även möjligt att delta i lektioner via e-konferens eller webbkamera. TransPerfect har alla moderna kommunikationsmedel till sitt förfogande för att göra utbildningen så enkel som möjligt för våra studenter.

Vad vi erbjuder

Med TransPerfects strategi kan deltagarna inte bara förbättra sina språkkunskaper, utan även förstå och reagera på underförstådda meddelanden. Dessutom hjälper vi deltagarna att anpassa tal och skrift till sin publik genom att få goda kunskaper om deras ”affärsspråk” och förväntade färdigheter. Att nå bortom komplexiteten med främmande språk är nyckeln när det gäller att nå mål och bli mer proaktiv i affärssituationer. Baserat på behovsanalysen, kompetensbedömningen och kundens mål kan vi lägga tonvikt på ett eller flera av följande element under våra kurser.

1

1

1

Vad gör oss annorlunda?

En inlärningsprocess som integrerar ett neurovetenskapligt (hur hjärnan lär sig) tillvägagångssätt och tekniska lösningar; utveckling av ordlistor som är specifika för elevernas behov i modulerna för ”mobil inlärning”; en proaktiv dedikerad heltidscoach som stöder elever under deras inlärningsresa och säkerställer deras engagemang och framgång; möjligheten att koppla ihop inlärningsprocessen med nödvändiga praktiska arbetsrelaterade färdigheter genom dedikerade ”workshops” (presentationer, anställningsprocesser, effektiv kommunikation, delade framgångshistorier av mentorer med ursprung i elevernas kulturella bakgrund); en introduktion till interkulturell kommunikation i nationellt, organisatoriskt eller funktionellt sammanhang med tonvikt på hur man framgångsrikt interagerar inom olika kulturella miljöer.

Språkutbildning

TransPerfects språk- och kulturutbildning erbjuder språkkurser och utvecklar språkutbildningsinnehåll för företag och yrkesverksamma. Vi ger utbildningslösningar på fler än 16 språk för grupper och individer, med högutbildade lärare och toppmodern teknik. Vi kombinerar personlig utbildning och virtuella kurser med e-inlärningslösningar och integrerar mobil inlärning för att stödja branschrelaterad terminologi i vår blandade utbildningsprocess. Vi stöder dina språkutbildningsbehov för engelska, franska, spanska, tyska, italienska, portugisiska, holländska och på begäran för andra språk. Våra kurser utformas enligt dina önskemål, befintliga språkkunskaper och utvecklingsmål tack vare vårt högkvalificerade pedagogiska team.

Kulturutbildning

På TransPerfect påskyndar vi förvärvet av nyckelfärdigheter relaterade till ledarskap i en komplex, mångkulturell och gränsöverskridande miljö. Denna kunskap är kärnan i den kompetens som globala ledare behöver för att behärska situationen och bygga upp sammanhängande globala team. Genom att främja ett anpassningsbart och flexibelt tänkesätt bidrar våra anpassade program till att ge deltagarna möjlighet att effektivt undvika grundläggande fallgropar som ofta möts av utflyttade personer och internationella chefer och utvidga deras sätt att hantera sin nya miljö. Dessa program hanterar även de personliga aspekterna av anpassning och beteende som kan underlätta och påskynda deras professionella integration och effektivitet inom det internationella området.

Kärnan i våra interkulturella träningslösningar är användningen av ett onlineutvärderingsverktyg, Cultural Orientations Framework (COF)-utvärderingsverktyget. Verktyget stimulerar reflekterande inlärning, öppnar större medvetenhet och tydlighet gällande egna kulturella utgångspunkter och antaganden, i synnerhet den kulturella grunden för värderingar och övertygelser.

En eller två dagars workshops som ges av professionella konsulter, hjälpgrupper och individer bygger värdefulla interkulturella, kommunikations- och ledarskapsfärdigheter som kan användas över internationella gränser.

Språktester

TransPerfects språktestprogram säkerställer att de kandidater du tar med är språkligt kvalificerade för jobbet. Utöver att säkerställa språkkunskaper och professionella referenser utvärderar våra tester en kandidats förmåga att svara fullständigt och exakt i målbranscher. Vårt team av test- och utbildningskonsulter bedömer kunskaper på vilket språk som helst genom muntliga färdighetsintervjuer (Oral Proficiency Interviews, OPI), skriftliga bedömningar och i fallet med tolkning, bedömningar av tolkfärdigheter (Interpreter Proficiency Assessments, IPA) för att underlätta effektivitet, kundupplevelse och tillfredställdhet med arbetet.

Affärsfärdigheter

Vårt team erbjuder workshops om affärsfärdigheter som är utformade för att ta fram strategier, verktyg och tekniker för dem som vill vara effektiva i alla aspekter av sitt arbetsliv. De erbjuder de nödvändiga verktygen för yrkesverksamma för att utveckla en framgångsrik karriär, men även för företag att möta organisatoriska utmaningar, främja teamarbete, utveckla produktivitet och uppmuntra kreativitet. Genom ett intensivt utbildningsprogram kommer deltagarna aktivt att delta i rollspel och simuleringar, ställas inför komplexa verkliga scenarier och förvärva affärsfärdigheter som kan hjälpa dem att lyckas hantera svåra och komplexa affärssituationer.

Klicka här för att se vår kurskatalog.

KVALITETSSÄKRING

TTC-programmet är en del av vår kvalitetssäkringsprocess. Alla våra lärare granskas gällande kvaliteten på undervisningen och feedback utvärderas regelbundet för att alltid bibehålla den högsta möjliga talangen.   Alla TransPerfect-språklärare har modersmålskompetens. Vår profil före utbildningen är mycket bred: vi letar efter utmärkta kommunikatörer som är sociala människor och som vi tror har potential att bli exceptionella lärare. Vi värdesätter den erfarenhet de ger oss från andra utbildningsområden eller praktisk arbetserfarenhet

Utbildare och ämnesexperter

Vi arbetar endast med registrerade och kvalificerade utbildare och konsulter som har olika bakgrund och kan hålla i kurser inom olika branscher och verksamhetssektorer. Alla våra utbildare och konsulter rekryteras enligt våra ISO-certifierade rutiner.

Övervakning av lärare kvalitetsnivå

För att garantera högsta standard för undervisning i alla program, och för att säkerställa en framgångsrik professionell utveckling hos våra lärare, utvecklade och implementerade TransPerfect en 3-vägs lektionsobservations- och utvärderingsprocess, alltid åtföljd av en formell återkopplingssession och vidare utbildnings- och utvecklingsåtgärder efter behov.

Lärarövervakning

Alla lärare stöds och guidas av ett team av språkspecialister vars uppgift är att rekrytera, utbilda, coacha, övervaka och granska den lokala lärarpersonalen, övervaka undervisningskvalitet genom kursbesök och kundfeedback, erbjuda relevant uppföljningscoachning och undervisningsstöd, hjälpa till att skräddarsy kurser, och så vidare.

TransPerfect är ISO 9001:2015- och ISO 17100:2015-certifierad. Vi är även certifierade av Dutch Board of Training and Education (NRTO). Dessutom är vi certifierade av Magellan Institute, ett professionellt organ för internationell HR, ersättning och förmåner, internationell ledning och internationell mobilitet baserat i Frankrike.

VARFÖR TRANSPERFECT?

Låt inte dina anställda slösa mer tid och energi när de lär sig ett språk! Hjälp dem att fokusera på din bransch och på deras verkliga kommunikations- och affärsbehov. TransPerfects språkutbildning är den enda på marknaden som erbjuder kurser baserade på din branschspecifika terminologi. Vår lösning integrerar den senaste tekniken, mobil inlärning, virtuell undervisning och ett adaptivt tillvägagångssätt samtidigt som vi håller människan i centrum för vår filosofi tack vare vårt team av dedikerade lärare och coachar!

Vi har tillhandahållit språk- och kulturutbildning för proffs till ett brett utbud av internationella kunder i över 20 år

TransPerfects språk- och kulturutbildningsteam har stor erfarenhet av att erbjuda språk- och kulturutbildning över hela världen. Vi är ett team av utbildnings- och fortbildningsspecialister med expertis och färdigheter inom områdena språk, utbildningsmetodik och teknik, företag, marknadsföring samt kommunikation. Vi arbetar endast med registrerade och kvalificerade utbildare och konsulter som har olika bakgrund och kan hålla i kurser inom olika branscher och verksamhetssektorer. Alla våra utbildare och konsulter rekryteras enligt våra ISO-certifierade rutiner. De flesta lärare har det språk de undervisar i som modersmål. Att välja den lärare som är bekant med ditt arbete och som har motsvarande kvalifikationer och erfarenhet är en av våra starka sidor.

Om du är lärare eller konsult kan du gå med i vårt frilansarteam, klicka här för att komma i kontakt med oss

Vill du veta mer eller vill du ha en offert?

Tveka inte att kontakta oss genom att ringa +31 85 488 46 62 eller skicka ett e-postmeddelande till: trainingsolutions@transperfect.com

Alternativt kan du be om mer information via vårt onlineformulär. Intresserad av TransPerfect-utbildning? Berätta bara lite om dig själv, så ser vi till att rätt TPR-specialist kontaktar dig.

Kontakta oss
 
Stänga-knapp

Företagsgrupp


 
Stänga-knapp

Välj språk


Nord- och Sydamerika Europa Afrika och Mellanöstern Asien och Stillahavsområdet