Globaliseringskonsultation

Globaliseringskonsultation

Att utvidga verksamheten globalt är målet för många av världens organisationer, men exakt vad det innebär för varje företag skiljer sig åt, och ibland ganska rejält. Och att expandera till en internationell marknad utan en specifik, målinriktad plan är oftast ingen bra idé. TransPerfects globaliseringsexperter är konsulter som kan arbeta direkt tillsammans med dig för att avgöra vilka marknader som du bör inrikta dig på och hur du gör det på ett sätt som är mest fördelaktigt för din verksamhet.

De bästa språkmetoderna

TransPerfect har över 20 års erfarenhet inom företagsglobalisering. Under de år som företaget har funnits har vi har samlat på oss en mängd kunskaper och resurser som vi kan använda för att hjälpa dig att rekommendera en strategi för ditt företag. TransPerfects konsulter kan arbeta direkt tillsammans med dina team för att hjälpa dig att ta viktiga beslut om språkval, dialekter, lanseringsscheman och kulturell nyansering. Vi hjälper dig oavsett om du vill följa Kanadas lagkrav eller om du vill nå nya marknader i Asien och Östeuropa.

Personal

Det kan vara svårt att expandera en global organisation, och det är ofta kostsamt och tidskrävande att anställa nya medarbetare. TransPerfect kan arbeta tillsammans med dig för att hjälpa dig att besluta vilken typ av personal som du behöver för att nå dina globaliseringsmål, och vi vet även var du hittar den. I de fall där det inte lönar sig att anställa en heltidsanställd har TransPerfect ett brett utbud av entreprenörsresurser och temporära medarbetare tillgängliga för dig. Vi ser till att du aldrig behöver öka personalstyrkan för att lägga till nya språk.

Process

Varje organisation har unika krav och arbetsflöden när det gäller att hantera flerspråkigt innehåll. Vi kan hjälpa dig oavsett om du har några interna språkresurser eller inte. Om du exempelvis har en intern språkexpert, landsbaserad granskare eller varumärkeschef med interna resurser kan TransPerfects konsulter samarbeta med dig för att maximera den positiva effekten du kan få ut av dem, samtidigt som vi erbjuder TransPerfects (eller någon annan grupps) kvalitetssäkringssteg för att använda bästa möjliga process för att möta dina krav.

Teknik

Om din organisation regelbundet hanterar flerspråkigt innehåll finns det stora chanser att du kan dra fördel av en av de flesta tillgängliga översättningshanteringsteknikerna som finns. Ditt mål kan vara att förenkla webbplatslokalisering, arbetsflödet, trafikförfrågningar eller hantera innehållet i översättningsminnet. Vi har ett antal lösningar som gör att du kan spara tid och pengar samtidigt som vi hjälper dig att förbättra språkets kvalitet. TransPerfects tekniska expertkonsulter kan hjälpa dig att fastställa vilka tekniker som kan vara till fördel för dig och vilka de potentiella ROI-värdena kan bli.

 
Stänga-knapp

Företagsgrupp


 
Stänga-knapp

Välj språk


Nord- och Sydamerika Europa Afrika och Mellanöstern Asien och Stillahavsområdet