Mångkulturell marknadsföring

Mångkulturell marknadsföring

TransPerfects multikulturella marknadsföringslösningar hjälper dig att maximera resultatet av dina insatser. Vi kan hjälpa dig oavsett om du vill anpassa och målinrikta ett varumärke, din marknadsföring, annonsera på nya marknader eller om du vill ha en reklambyrå som jobbar mot dessa mål å en kunds vägnar.

Det är tidskrävande och tar mycket energi att producera källspråkstexter och att vara kreativ. Se till att du då inte tar några genvägar i dina globala försök genom att nöja dig med en enkel översättning.

Genom att använda språkexperter inom copywriting och marknadsföring och teknikverktyg som hjälper till att förenkla processen, kan TransPerfect hjälpa till att förbättra effektiviteten i hela kampanjens livscykel. Alla projekt som avslutas under vårt oberoende certifierade kvalitetshanteringssystem garanterar hög korrekthet och kulturellt anpassande resultat, varje gång.

Byråliknande strategi

Mångkulturell marknadsföring - Idé
Mångkulturell marknadsföring - Planering
Mångkulturell marknadsföring - Anpassning
Mångkulturell marknadsföring - Implementering

 

Kulturell rådgivning

Det tar flera timmar att välja varje liten del av en reklamkampanj och det är ofta de små detaljerna som avgör om den blir lyckad eller inte. När internationella marknader är inblandade kan kulturella nyanser vara för svåra att se och hela den kreativa processen måste återskapas för varje enskild marknad. TransPerfects kulturkonsulter har eller samlar in aktuell, pålitlig och viktig information om ditt/dina koncept, din målmarknad och hur du bäst anpassar en befintlig text för att skapa en kreativ originaltext som kommer att ge det önskade resultatet. Med TransPerfect som arbetar för dig kommer dina verkställande och strategiska team att ha den information som krävs för att ta intelligenta företags- och marknadsföringsbeslut.

Färger
Bilder
Ljud
Ord
Media

Transcreation och copy adaptation

Den standardmässiga översättningsprocessen har som mål att producera slutgiltiga texter som ligger så nära källspråket som möjligt utan att ändra innehållet. När man översätter en reklamtext eller annan marknadsföringstext är det ett annat språk som gäller där prioriteringen ändras till att behålla konceptet, meningen och betydelsen av källtexten, oavsett vilka textförändringar som krävs.

Motton, rubriker och andra kreativa marknadsföringstexter är ofta baserade på kulturberoende element som idiom, ordvitsar, ordlekar, insinuationer, undertexter eller rim i källspråket. Om dessa översätts direkt till ett annat språk kanske de elementen inte har samma betydelse, eller ännu värre, eventuellt anses som anstötliga.

TransPerfects transcreation- och copy adaptation-tjänster leds av en erfaren projektledare som arbetar med ett team av olika språkexperter. Alla språkexperter har en gedigen bakgrund inom reklam, marknadsföring eller inom det mest relevanta ämnesområdet för att utveckla den mest korrekta, kreativa lösningen för målmarknaden.

Detta är en samarbetsprocess mellan TransPerfect och kunden. Vi kommer att presentera flera olika förslag för kunden, alla med en översättning tillbaka till källspråket och en utförlig beskrivning om varför specifika ord eller fraser har valts ut, och vad som står som grund för dessa val i målspråket. Tillsammans kan vi sedan fastställa det bästa slutliga språket som vi tror kommer att passa målgruppen.

Varumärkeshantering

Oavsett organisation är varumärket den mest värdefulla tillgången. Om det används på ett korrekt sätt kommer varumärket att väcka vissa tankar, intryck, känslor och antaganden om din produkt eller tjänst som kan leda till försäljning, ryktbarhet, engagemang och lojalitet. Varumärkesuppfattning varierar från marknad till marknad och TransPerfect närmar sig varje aktuellt land, region eller grupp med en egen varumärkesstudie.

TransPerfects mångåriga expertis hjälper organisationer av alla storlekar och former att hantera sitt varumärke på de globala marknaderna, och vi har ett beprövat register av att leverera resultat. Oavsett om ditt varumärke är etablerat och konservativt, växande och fräckt eller någonting mitt emellan, kan TransPerfect hitta rätt globala resurser för varumärkeshantering för att säkerställa att din image förmedlas korrekt på varje marknad.

Namntestning

Det är få beslut som är lika viktiga som när du väljer namnet på din produkt, tjänst eller på ditt företag. Det kan vara bekvämt om namnet har samma mening och inverkan på alla marknader, men sanningen är att det finns många historiska exempel på fall där ett namns mening och innebörd helt enkelt inte går att översätta effektivt från ett språk till ett annat. Och ännu värre, om ett namn har en alternativ betydelse som kan skada företagets rykte eller leda till pinsamheter.

TransPerfect erbjuder en komplett namntestningstjänst som inkluderar åsikter av landsbaserade och marknadsbaserade marknadsföringsexperter samt av fokus- och forskargrupper, allt för att säkerställa att din internationella marknadsföring byggs upp med ett kraftfullt och kulturellt lämpligt namn.

Bildkonsultation

En bild säger mer än tusen ord och när den bilden är utanför din hemmamarknad kan du lita på att TransPerfect hjälper dig att garantera att du förmedlar meddelandet som du vill förmedla.

TransPerfects kulturella rådgivare väljer med stor omsorg ut de perfekta bilderna för dina flerspråkiga kampanjer och ditt marknadsföringsmaterial. Oavsett om du använder fotografier, digital konst, tabeller, diagram och andra grafiska element, kan modeller och färger och att garantera rätt ämnen betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande.


LEARN MORE ABOUT OUR FULL SUITE OF BRANDING SOLUTIONS
 
Stänga-knapp

Företagsgrupp


 
Stänga-knapp

Välj språk


Nord- och Sydamerika Europa Afrika och Mellanöstern Asien och Stillahavsområdet