Översättning

Översättning

TransPerfect grundades på en enkel affärsprincip: att oöverträfflig kvalitet och god kundservice kan vara konkurrensfördelar inom språkservicebranschen. Idag är TransPerfect världens största privatägda leverantör av översättningstjänster. TransPerfect använder ett noggrant testat nätverk av branschkunniga språkexperter och heltidsarbetande kvalitetsansvariga medarbetare som ser till att det arbete vi levererar är av utmärkt kvalitet. TransPerfect erbjuder flera nivåer av tjänster baserat på kundens behov. Vi möter globala företags föränderliga behov och erbjuder allt från översättningar av utkast och sammanställningar till certifierade översättningar som görs i flera steg, med en granskningsprocess som garanterar att innehållet är så korrekt som möjligt.

 
Mer än 5 000 infödda språkexperter
 
Branschexpertis
 
Certifieringsprogram för språkexperter
 
ISO 9001- och ISO 17100-certifierad

Översättningsprocess

Översättningsprocess

Certifierad kvalitetsgaranti

Throughout the company's history, TransPerfect has shown an unmatched commitment to quality. As the first major language services provider to be certified to the ISO 9001 and ISO 17100 standards, TransPerfect is the undisputed industry pioneer in quality assurance. Our Medical Device Solutions division holds specialty certifications to ISO 13485 and ISO 14971. Additionally, TransPerfect also achieved ISO 18587 certification for its AI-Enabled translation services.

Genom företagets historia har TransPerfect visat ett oöverträffligt engagemang för kvalitet. Som en av de första stora språkleverantörerna att certifieras enligt standarderna ISO 9001 och ISO 17100 är TransPerfect en ledande pionjär inom kvalitetssäkring. Vår division med medicintekniska lösningar har erhållit specialcertifieringarna ISO 13485 och ISO 14971. Dessutom uppnådde TransPerfect även ISO 18587-certifiering för sina AI-aktiverade översättningstjänster.

(klicka för att ladda ned certifikat)

TransPerfect Linguist Certification Program (certifieringsprogram för språkexperter)

Historiskt sett har olika yrkesgrupper och organisationer gett professionella språkexperter referenser, men de hjälpte inte till att förbättra språkexpertens kritiska resultat och visade inte heller dess ämnesrelaterade och övergripande kompetens. TransPerfect införde därför certifieringsprogrammet Trans Linguist Certification (TLC). TLC-programmet var det första omfattande systemet för att bedöma språklig kompetens inom de områden som är viktigast för kunderna.

Certifiering av översättare

Download the TLC E-Brochure

Dokumentöversättning

While TransPerfect today is a diversified business solutions organization, our birth in 1992 was as a pure-play document translation service. Ever since, we've been the industry pioneer driving the level of quality and service increasingly higher. TransPerfect was the first major language services organization certified to both ISO 9001 and ISO 17100 as well as the first to offer a subject-specific certification program to assess both linguistic competency and industry knowledge.

Idag är TransPerfect en diversifierad organisation som erbjuder globala affärslösningar, men vid uppstarten 1992 erbjöd företaget enbart en renodlad dokumentöversättningstjänst. Sedan dess har vi blivit pionjärer i branschen och vi arbetar konstant med att förbättra kvalitetsnivån på våra tjänster. TransPerfect är den första stora organisationen som erbjuder språktjänster som har certifierats med både ISO 9001 och ISO 17100. Vi är även först med att kunna erbjuda ett ämnesspecifikt certifieringsprogram för att bedöma både språkkompetens och branschkunskaper.

Ingen annan språkleverantör kan erbjuda möjligheterna som TransPerfect erbjuder för att möta dina flerspråkiga utmaningar.

  • Snabba leveranstider
  • Förfrågningar med stora volymer
  • Högtekniska material
  • Certifierade dokument
 

Patentöversättning

I en global marknad som är allt mer konkurrensinriktad kan snabba översättningar och patentvalideringar innebära en intäktsskillnad på miljontals kronor. TransPerfect samarbetar regelbundet med många av världens ledande advokatbyråer, samt majoriteten av Fortune 500:s juridiska avdelningar och är känt för sina oslagbara leveranstider av patentöversättningar och sin unika expertis. Med över 45 000 översatta patentdokument har TransPerfect kunskapen och förståelsen som enbart en erfaren översättningsbyrå kan erbjuda.

Patenöversättningar kräver mer än att enbart känna till ett visst språk. TransPerfect Linguist Certification-programmet (TLC) skapades för att se till att varje projekt hanteras av en professionell språkspecialist med expertis inom det givna området. TransPerfect ger dig åtkomst till tusentals språk och ämnesspecialister, bland annat språkspecialister med avancerade utbildningar inom områden som:

  • Biologi
  • Kemi
  • Teknik
  • Fysik
  • Datavetenskap

Maskinöversättning

Dagens företag måste hantera aldrig tidigare skådade volymer av innehåll över en enorm mängd av plattformar och kanaler – och detta med blixtens hastighet. Dessutom måste mycket av innehållet vara tillgängligt på flera språk. TransPerfects GlobalLink AI-metod är dedikerad till att hjälpa kunderna framtidssäkra deras snabbväxande värld av innehåll genom att kombinera den bästa tillgängliga neurala maskinöversättningstekniken med de bästa metoderna för optimering av innehåll och affärsprocesser.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur ett anpassat tillvägagångssätt med maskinöversättning (MT) kan maximera din globala översättningsinvestering.

CAT-verktyg

TransPerfect använder ledande verktyg för datastödd översättning (computer-assisted translation, CAT) för att enkelt kunna återanvända tidigare översatt material som finns lagrat i översättningsminnet (translation memory, TM). Översättningsminnet hjälper organisationer att sänka kostnaderna och tidsfrister samtidigt som de förbättrar den övergripande enhetligheten bland översättningarna. Fördelar i dessa områden växer med tiden allteftersom antalet termer i översättningsminnet växer. Översättningsminnet förstärks av verktyg som bland annat GlobalLink TM Server och GlobalLink Term Manager, som centraliserar termerna i översättningsminnet och hanterar termlistorna som ska användas i varje projekt.

Översättningshanteringsteknik

TransPerfects översättningshanteringsteknik, GlobalLink, omfattar en rad olika modulära applikationer som utformats speciellt för att minska arbetsbördan i översättningsprocessen vid manuell projektledning. GlobalLink förenklar hela översättningsprocessen, från insändning till publikation, genom att förenkla arbetsflödet. Tekniken ger aktörerna direktåtkomst till projektstatusrapporter och gör det enkelt att hantera granskningsprocesser och upprätthålla verifieringskedjor. Slutresultatet blir en förbättrad översättningskvalitet, kortare tidsfrister, minskad arbetsbelastning och avsevärda kostnadsbesparingar som potentiellt kan resultera i besparingar på miljontals kronor.

Klicka för att besöka produktsidan för varje modul.

 

 
Stänga-knapp

Företagsgrupp


 
Stänga-knapp

Välj språk


Nord- och Sydamerika Europa Afrika och Mellanöstern Asien och Stillahavsområdet