Innehållsproduktion och -hantering

Innehållsproduktion och -hantering

Strukturerad innehållshantering

TransPerfect har två divisioner inom vår globala företagsfamilj som har åtagit sig att erbjuda lösningar för strukturerad innehållshantering och XML-/DITA-baserade innehållslösningar. Båda plattformarna är robusta, skalbara och underhålls, utvecklas och förbättras kontinuerligt. Vi uppmuntrar dig till att ha båda plattformarna i åtanke, beroende på dina specifika organisationsbehov eftersom vi är övertygade om att åtminstone en av dem kommer att uppfylla dina krav.

ASTORIA SOFTWARE VASONT

CMS-lösningar

Genom TransPerfects Vasont Systems-division erbjuder vi seminarium och konsulttjänster för innehållshantering och relaterade ämnen (t.ex. XML, SGML eller DITA). Du kan få direktåtkomst till experter som kan stödja alla aspekter av innehållshanteringsstrategin, med bland annat att:

  • analysera CMS-strategin för att ge förslag på förbättringar eller utbildningar
  • utforska integrationspotentialen med andra affärssystem för att öka effektiviteten
  • granska din CMS-konfiguration för att maximera återanvändningen av innehåll för att minska produktionstiden och även översättningskostnaderna
  • skapa arbetsflöden för flera avdelningar för att effektivt dela innehåll

Lita på våra konsulter. De kan hjälpa till antingen före genomförandet för att fastställa strategin eller för att analysera en aktiv installation.

Contact Vasont to learn more.

Content-framställning och -optimering

Våra globaliseringslösningar för content kan:

  • minskar volymen källtext
  • minskar lokaliserings- och användningskostnaderna på ett avgörande sätt
  • förbättrar enhetligheten och ökar användbarheten av innehållet
  • förenklar leveransprocessen av flerspråkigt innehåll

Tillhandahålla en käll-till-käll-process som kombinerar globaliserade skriv-, redigerings- och innehållsstrukturerande tekniker med toppmoderna översättningsminnen genom att arbeta med ursprungsinnehållet. Resultatet är maximal användbarhet av ditt innehåll och betydligt lägre utskrifts- och lokaliseringskostnader.

Kontakta en av våra konsulter för content-framställning här för ytterligare information.

 
Stänga-knapp

Företagsgrupp


 
Stänga-knapp

Välj språk


Nord- och Sydamerika Europa Afrika och Mellanöstern Asien och Stillahavsområdet